Phạm Hoàng Thái Dương

Phạm Hoàng Thái Dương

Giảng viên Phạm Hoàng Thái Dương là nhà sáng lập Hoa yêu thương. Anh từng làm CEO tại Renovation Software Corp và Owner/Technical Director tại Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến Việt Sin.

Đội ngũ giảng viên

Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất có thể. Cảm ơn bạn!